Emisyon ve Katı Partikül Debi/Boyut Ölçümü Cihazları

  1. mbe-logo01

MBE EWB Ltd. Macaristan firması pulverize kömür ateşlemeli kazanlar ile teçhiz edilmiş santraller, akışkan yataklı kazanlar ile teçhiz edilmiş santraller, biomass yakıtlı kazanlar /sistemler ve fueloil ateşlemeli kazanlar/sistemler için en son teknolojiye sahip ve güvenilir kül atma uygulamaları önermektedir. Bununla birlikte yine kireçtaşı, alçı keki, perlit, alümina, klinker tozu, çimento, kömür tozu, yağ külü vb. yığın/dökme malzemelerin taşınması ve depolanması için de yenilikçi uygulamalar gerçekleştirmektedir.

-Emisyon kontrol izleme sistemi

-Kömür partikül boyut dağılımı izleme sistemi

-Uçucu küldeki yanmamış karbon ölçümü

-Örnekleme ve dozajlama sistemleri

-Slip amonyak TDL analizörü

Posted in: