otomasyon

  • first

    Elektrik ve Otomasyon

    Yurt içinde ve Yurt dışında bitirilen ve devam eden Termik Santraller, Doğal Gaz Santralleri, Jeotermal Santraller, Rüzgar Santralleri, Petrol Rafinerileri, Boru Hatları , Tank Sahaları , Yükleme Tesisleri ve Pompa İstasyonları gibi enerji tesislerinin Y.G, O.G, A.G, Zayıf Akım ve Otomasyon Sistemlerinde  ve bu sistemlerde var olan hizmet temini konusundaki yetersizliği gidermek; güvenilir, kaliteli, ve devamlı hizmet sağlayarak müşteri […]