Mühendislik ve Danışmanlık

ENKORTEK Mühendislik ve Danışmanlık, termik santraller ve kombine çevrim santralleriyle ilgili olarak  bir çok mühendislik dalında kapsamlı bir mühendislik ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Mühendislik ve Danışmanlık Çalışma Alanlarımız

 1. Fizibilite Çalışmaları
 2. Teknik ve İdari Şartname Hazırlanması
 3. Teklif Değerlendirme ve Kontrat Görüşmeleri
 4. Lisans Alma Konusunda Destek
 5. Temel ve Kavramsal Tasarım
 6. Proje Yönetimi
 7. Yapımcı firmaların detay dizaynlarını inceleme ve rapor hazırlama
 8. Saha süpervizörlüğü ve yönetimi
 9. Devreye Alma İşlemlerinde  ve Performans Testlerinde Destek ve Süpervizörlük
 10. Santral İşletme Yönetimine destek
 11. Santral Sahası Genel Yerleşimi
 12. Enerji santralinin  elektrik sistemi
 13. Şalt Sistemi
 14. Enerji santralinin ölçüm ve kontrol sistemleri
 15. Buhar Kazanları
 16. Buhar Türbinleri
 17. Buhar Türbini Soğutma Sistemi
 18. Kömür Taşıma Sistemleri
 19. Kül Toplama ve Transfer Sistemleri
 20. Kireçtaşı Depolama ve Transfer Sistemleri
 21. Yardımcı Tesis Donanımları
 22. Soğuk ve Sıcak Testler Süresince Danışmanlık Hizmeti
 23. Devreye Alma İçin Kabul Testleri, Test Sonuçlarının Kontrolü ve Hesaplanması
 24. Tüm Detay Mühendislik Hesaplamaları ve Teknik Şartname Hazırlanması