• quote

Yıldızlar Orta Termik Santrali Projesi

3 x 133,3 MW kurulu güce sahip Yıldızlar Orta Termik Santrali Projesi; fizibilite çalışmaları, konsept ve detay dizayn çalışmaları, Kazan ve Türbin Binası, Baca Gazı Arıtma Tesisi ve Soğutma Kulesi teklif isteme şartnamelerinin hazırlanmasını sağlamaktayız.

Posted in:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir